Aphorisms (Paocham-Tuh)

Ngalkoh louvin thou achungaipoi Ngalchang ha dohsa alhumkit ngaipoi Mihemin alohsa anekit ngaipoi Sakhi api asanle hanou...

read more